CAMERA DAHUA HDCVI

CAMERA DAHUA SD59220I-HC

Độ phân giải 1/2.8” Exmor CMOS ,25/30/50/60fps@1080P 1920(H) x 1080(V), 2Megapixels.

19,890,000đ

CAMERA DAHUA SD42112I-HC

Độ phân giải 1/3" Exmor CMOS ,25/30/50/60fps@720P (1280(H) x 960(V)).

12,600,000đ

CAMERA DAHUA HAC-HFW2220DP-B

Độ phân giải 1/2.8” Exmor CMOS" 2.4 Megapixel 25/30fps@1080P

3,400,000đ

CAMERA DAHUA HAC-HDBW2220EP

Độ phân giải 1/2.8” Exmor CMOS" 2.4 Megapixel 25/30fps@1080P(1984×1225).

3,100,000đ

HAC-HFW1200B

Độ phân giải 1/2.7" 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080)

2,960,000đ

CAMERA DAHUA HAC-HFW1200RMP

Độ phân giải 1/2.7" 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080).

1,560,000đ

CAMERA DAHUA HAC-HDW1200M

Độ phân giải 1/2.7" 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080),

1,560,000đ

CAMERA DAHUA HAC-HFW2120RP-Z

Độ phân giải 1/3" 1 Megapixel CMOS 25/30fps@720P.

3,970,000đ

CAMERA DAHUA HAC-HFW1100RP-VF

Độ phân giải 1/2.9" 1 Megapixel CMOS 25/30fps@720P.

2,680,000đ

CAMERA DAHUA HAC-HFW1100DP

Độ phân giải 1/2.9" 1 Megapixel CMOS 25fps@720P.

1,720,000đ

CAMERA DAHUA HAC-HUM3101B

Độ phân giải 1/3" 1Megapixel CMOS , 25/30fps@720P

2,860,000đ

CAMERA DAHUA HAC-HFW1100BP

Độ phân giải 1/2.9" 1 Megapixel CMOS 25fps@720P.

1,640,000đ

CAMERA DAHUA HAC-HFW1000SP

Độ phân giải 1/3" 1Megapixel CMOS , 25/30fps@720P

1,120,000đ

950,000đ

CAMERA DAHUA HAC-HDW1000MP

Độ phân giải 1 Megapixel CMOS 25fps@720P.

1,060,000đ

930,000đ

CAMERA DAHUA HAC-HDW1000RP

Độ phân giải 1 Megapixel CMOS 25fps@720P

840,000đ

CAMERA DAHUA HAC-HFW 1000RP

Độ phân giải 1 Megapixel CMOS 25fps@720P

840,000đ

Danh mục

Sản phẩm bán chạy

CAMERA DAHUA HAC-HFW1200D

Độ phân giải 1/2.7" 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080

2,040,000đ

Chi tiết Đặt hàng

CAMERA DAHUA HAC-HDW1200M

Độ phân giải 1/2.7" 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080),

1,560,000đ

Chi tiết Đặt hàng

CAMERA DAHUA HAC-HFW1100RP-VF

Độ phân giải 1/2.9" 1 Megapixel CMOS 25/30fps@720P.

2,680,000đ

Chi tiết Đặt hàng

CAMERA DAHUA HAC-HFW1100BP

Độ phân giải 1/2.9" 1 Megapixel CMOS 25fps@720P.

1,640,000đ

Chi tiết Đặt hàng

CAMERA DAHUA HAC-HFW1000SP

Độ phân giải 1/3" 1Megapixel CMOS , 25/30fps@720P

1,120,000đ

950,000đ

Chi tiết Đặt hàng

CAMERA DAHUA HAC-HDW1000MP

Độ phân giải 1 Megapixel CMOS 25fps@720P.

1,060,000đ

930,000đ

Chi tiết Đặt hàng

CAMERA DAHUA HAC-HFW 1000RP

Độ phân giải 1 Megapixel CMOS 25fps@720P

840,000đ

Chi tiết Đặt hàng

Quảng cáo

Processing...